Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập PDF. In Email
Viết bởi Dương Tấn Phước   
Thứ sáu, 28 Tháng 3 2014 12:33

Ngày 31/10/2013, Thanh tra Chính phủ đã có Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.


Nhấn vào đây để xem chi tiết.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 28 Tháng 3 2014 12:33