Bản đăng ký tiếp tục "học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Năm 2014 PDF. In Email
Viết bởi Nguyễn Thanh Nam   
Thứ hai, 10 Tháng 3 2014 08:53

Kính gởi: Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Mầm non, Tiểu học, THCS và đơn vị trực thuộc Bản đăng ký  tiếp tục "học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"  Năm 2014 để triển khai đến Công  đoàn viên

 

Nhấn vào đây để tải về


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: